Extinction Rebellion vs. Uusi aika - minkä puolesta nämä toimivat?

7.10.2019

Extinction Rebellion 

Rebel for Life – kapinoi elämän puolesta

Väkivallaton, suoran toiminnan kansalaistottelemattomuus – häiriön tuottaminen ja uhrautuminen.

1.       Tell the Truth

Kertokaa totuus - hallitusten ja median tulee kertoa totuus siitä mitä on oikeasti tapahtumassa ilmastonmuutoksen kärjistyessä ja uhatessa elämäämme ja tulevaisuuttamme.

2.       Act Now

Toimikaa nyt - ilmastopäästöt on vähennettävä puoleen 2025 mennessä.

3.       Beyond Politics / a Citizens’ Asembly

Nykypäivän politiikan toiselle puolelle - kansalaisten kokousten tulee tehdä politiikkasuosituksia.

Uusi aika

Break Free for Life – tee irtiotto elämän puolesta

Tietoinen itsensä ja elämäntapansa haastaminen ”suoran näkemisen” avulla – näe todellisuus ja elä se todeksi.

1.       See the Reality

Näe todellisuus sellaisena kuin se on ilman uskomusten ja ajatusten luomaa ”varjoa” – tarvitsemme nyt elämän paradigmamuutosta itse- ja ihmiskeskeisyydestä elämäkeskeisyyteen.

2.       Live Now

Elä siinä mitä on, todellisuudessa ja toimi sen mukaisesti – tarvitsemme nyt uuden tietoisen ja luonnollisen suhteen itseemme, toisiimme, luontoon ja maailmaan. joka päättää ristiriidan itsemme ja elämän väliltä

3.       Beyond Present-day Living

Nykypäivän elämäntavan tuolle puolelle – meidän tulee elää ja toimia toisin – nyt on luotava uusi ekologisesti kestävä, sosiaalisesti vastuullinen, psyykkisesti mahdollinen ja fyysisesti terveellinen elämäntapa

4.       Show It

Ole esimerkkinä uudesta elämäntavasta ja näytä se myös muille, vaikuta ja osallistu uuden elämäntavan, kulttuurin ja yhteiskunnan luomiseen yhdessä muiden kanssa