Julkaisimme myös Uuden ajan ystävät -ryhmän tekstit kesän ajalta

8.8.2019

Olemme julkaisseet Uuden ajan ystävät -ryhmässä julkaisemamme tekstit kesän 2019 osalta. Nämä tekstit pureutuvat siihen, kuinka muutos "uuteen aikaan" tapahtuu ja miksi se on monesti niin vaikeaa.

https://www.facebook.com/groups/uuteenaikaan/

Elokuu

7.8 Uusi elämä pitää elää todeksi - joka tapauksessa

Tarvitsemme uuden elämäntavan, mutta miten saamme sen? Elämällä sen todeksi - ei sitä kaupasta voi ostaa. Nyt pohdimme ja kinastelemme siitä kenen tehtävänä on luoda meille uusi ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpi elämäntapa. Tällöin unohdamme kuitenkin sen, että meidän itsemme on se aina joka tapauksessa elettävä todeksi.

2.8 Kohti uutta ihmisyyttä - "todellisuuskuplamme" matkan varrella

Me elämme tällä hetkellä maailmassa, jossa vallitsevat myyttisestä todellisuuskäsityksestä nouseva traditionaalinen maailmankuva, joka ilmenee erilaisina ulkoiseen auktoriteettiin perustuvina uskomus- ja valtajärjestelminä – uskonnot, sotilasdiktatuurit, yksipuoluejärjestelmät jne.,

2.8 Hyvä elämä on mahdollinen, vaikka maailma ei sitä olisi.

On aika hämmentävää ajatella, että jo muutaman kymmenen vuoden aikana elinolosuhteet maapallolla heikkenevät oleellisesti ja luonnon ekosysteemit voivat romahtaa yhä laajemmilla alueilla - asia, jota ei nuoruudessani voinut edes kuvitella. Näemme jotakin sellaista, jota ei ole koskaan ihmisen historiassa tapahtunut eikä todennäköisesti tapahdu enää koskaan. Aika mykistävää. Ja lapsemme ja lapsenlapsemme tulevat elämään siinä maailmassa.

Heinäkuu

31.7 Kulutus on myös addiktio

Kulutus on myös addiktio, jolla yritämme täyttää tyhjyyttä sisällämme - kuten teemme muillakin riippuvuuksilla. Kokemamme tyhjyys on syntynyt, kun olemme kadottaneet yhteyden todellisuuteen, elämään, todelliseen itseemme. Ratkaisu ei löydy ulkopuoleltamme, mutta ei myöskään sisältämme, vaan sen oivaltamisesta, että me olemme yhtä elämän kanssa, että emme tarvitse erillisyyttä ja erityisyyttä ollaksemme olemassa.

29.7 Erillisyytemme ja erityisyytemme korostaminen on kulutuksemme perimmäinen syy

Vasta kun oivallamme, että emme ole erillisiä muusta elämästä, emmekä ole erityisiä verrattuna muihin ja muuhun elämään, pystymme luopumaan jatkuvasta ja lisääntyvästä kulutuksestamme, jota emme enää tarvitse perustarpeidemme tyydyttämiseksi.

27.7 Vasta todellinen vapaus saa meidät toimimaan toisin

Aivan kuten meidät tavalliset ihmiset on saatu osaksi järjestelmää talouden ja kulutuksen "pakon" kautta, niin myös älymystö ja tieteentekijät ovat yhä enemmän vain osa järjestelmää, eivätkä he pysty tai halua tätä heitä ruokkivaa järjestelmää arvostella tai muuttaa. Kun tavallinen kansa on kiinni järjestelmässä, poliittinen ja taloudellinen eliitti on kiinni järjestelmässä ja älymystö ja tieteentekijät ovat kiinni järjestelmässä, niin kuka silloin voi olla nyt tarvittava muutosvoima?

25.7 Hiljaisuuteen ei ole tietä, vaan hiljaisuus on tie elämän oivaltamiseen ja elämiseen täytenä

Kaikki heräämisen vaiheet ja muu siihen liittyvä ovat ilmentymiä hiljaisuudesta, eivätkä siis vaiheita hiljaisuuden oivaltamiseen - vaiheet ovat meren aaltoja ja pärskeitä kuten kaikki muukin ilmentymä, mutta hiljaisuus on meri itse. Hiljaisuus on elää siinä mitä on ja nähdä todellisuus sellaisena kuin se on ja antaa näin kaiken olla sellaisenaan - ei vastustusta, ei pyrkimystä muuttaa mitään, ei arvostelua - ja antaa kaiken liueta hiljaisuuteen.

23.7 Elämä ei ajattelemalla parane, vaan elämällä se todellisuudessa

Me kuvittelemme, että voimme ajatustemme avulla hallita elämää ja ohjata sitä haluamaamme suuntaan - joskus se näyttää jopa toimivan, mutta se on vain sattumaa. Todellisuudessa ajatukset kuvaavat sitä mikä on jo tapahtunut, mutta jos elämme ajatuksissamme, niin emme tätä huomaa. Elämä todellisuudessa on aina "suora lähetys", kun taas ajateltu elämä on "nauhoitettu lähetys", jota voimme editoida ja muokata, ottaa paloja pois ja ehkä lisätäkin siihen jotain, mutta ei se todellinen todellisuus siitä muutu - se menee koko ajan eteenpäin ja siinä voi joko elää mukana sellaisenaan tai sitten ei.

22.7 Uusi kansantauti – todellisuuden kieltäminen

Todellisuuden kieltäminen on aikamme kansantauti, eikä sitä tarvitse enää piilottaa, vaan sen voi ilmaista vapaasti. Siitä, miten asiat todellisuudessa ovat, on tullut mielipidekysymys. Kuka tahansa voi määrittää ja ilmaista sen mikä on totta ja mikä ei. Voi valita sen "totuuden", joka itseä eniten miellyttää ja hyödyttää, eikä siitä miten asiat ovat todellisuudessa, tarvitse välittää eikä sillä ole väliä.

20.7 Tiedon ja ajattelun suhde

Me voimme ajatella vain sellaista, jonka jo tiedämme - siksi uusi todellisuus avautuu vain hiljaisuudessa. Me voimme kysyä vain sellaista, jonka jo tiedämme - siksi kysymys sisältää aina vastauksen. Ajatukset, sanat, puhe eivät luo mitään uutta, kertovat vain sen mikä on jo tiedetty. Ajatus on tiedon ilmentymä muodon maailmassa - ajatus ei itsessään pysty luomaan uutta tietoa.

16.7 Erillisyydestä yhteisyyteen

Me olemme tyhjyyttämme täyttäviä "nälkäisiä haamuja", mutta silti ei tyhjyys täyty. Me olemme kadottaneet yhteyden todelliseen todellisuuteen ja korvanneet sen hetkellisillä helpotuksilla ja paoilla todellisuudesta, joita riippuvuutemme tuovat. Vain todellisuudessa eläessämme, on elämämme täyttä ja "nälkäinen haamu" hävinnyt sisältämme.

15.7 Tarvitsemme molemmat – ei vain toista

Moni varmaankin arastaa "tietoisuusjuttuja" ja kokee, että ne ovat niin kaukana omasta arjesta ja todellisuudesta - kuten yleensä ovatkin. Moni arastaa ehkä sitä, että muodon maailma - se oma tuttu ja arkinen elämä - menettäisi jotenkin arvoaan ja merkitystään, kun kiinnostuu "tietoisuusjutuista" - että se tietoinen elämä olisi jotenkin merkityksellisempää ja parempaa elämää ja että siitä omasta arjesta pitäisi luopua.

14.7 Nyt tarvitaan uskomuksia, jotka pelastavat meidät – tai todellisuuden näkemistä

Vaikeus on siinä, että kun jokin uskomus on ajattelun tasolla, niin se ei muutu ajattelemalla. Motivaatio muuttaa uskomusta pitää tulla syvemmältä, todellisesta tiedosta ja tietoisuudesta - silloin muutos käynnistyy. Mutta jos se jää vain ajatteluun, niin muutos ei käynnisty - tiedostamme kyllä muutostarpeen, mutta se ei johda mihinkään. Vasta kun löytyy se ymmärrys, että ajattelu on tyhjää ilman varsinaista tietoisuutta ja tietoa, niin alkaa tapahtua.

11.7 Elämän omat prosessit herättävät meidät

Me voimme jo kuvitella sitä hetkeä, kun heräämme ja ryhdymme tosissamme toimeen. Se ei enää ole ihan mahdoton ajatus, sillä niin monet ovat jo oivaltaneet, että jotakin pitää tehdä. Nyt vielä odotamme ”pelastusta” muualta, mutta kohta ymmärrämme, että meidän itsemme on alettava elää toisin. Ja tuo hetki ei välttämättä ole niin kovin kaukana kuin usein ajattelemme sen olevan - ehkä 2-5 vuotta.

8.7 Uuden ajan näkemys

Uuden ajan näkemys on, että meidän on nopeasti muutettava nykyinen elämäntapamme ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi ja vastuulliseksi - elämäkeskeiseksi. Tämän toteutuminen edellyttää nykyistä laajempaa tietoisuutta ja ihmiskäsitystä, jossa siirrymme nykyisestä ihmis- ja itsekeskeisyydestämme elämäkeskeisyyteen. Tämä meidän on tehtävä, jotta voimme selviytyä meneillään olevista globaaleista ongelmistamme ja estää ihmiskuntaa ajautumasta kaaokseen ja jopa resurssisotiin toistemme kanssa.

Kesäkuu

28.6 Miten elää hyvää ja mielekästä elämää

Mikä on arvojen, maailmankuvan, persoonallisuuden, käyttäytymisen ja todellisen itsemme välinen suhde? Kun tunnistamme omat arvomme, maailmankuvamme ja persoonallisuutemme omaa käyttäytymistämme ohjaavina tekijöinä, niin silloin käyttäytyminen näistä poikkeavalla tavalla, aiheuttaa sen, että "kärsimme" siitä tavalla tai toisella.

28.6 Todellisuuden tarkoituksenmukaisuus

Lopulta todellisuus, se mitä pidetään todellisena ja totena, on sopimuskysymys. Mikä tahansa näkökulma, siihen liittyvä tieto ja siitä johdettu ajatus, näkemys, voidaan sopia "totuudeksi" tai "ei-totuudeksi".  Kyse on siis tarkoituksenmukaisuudesta. Hiljaisuus näyttää, että näin asia on ja silloin voi elää siinä todellisuudessa, mikä milloinkin on. Ja vaikka todellisuuden näkeminen laajenee tietoisuuden laajetessa, niin vain hiljaisuus on lopulta totta, koska siinä ei ole ajatuksin luotua todellisuutta.