Nyt on tehtävä IRTIOTTO!

9.7.2019

Meidän tulee tehdä nyt irtiotto nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja mennä eteenpäin kohti uutta aikaa.

Uuden ajan näkemys on, että meidän on nopeasti muutettava nykyinen elämäntapamme ekologisesti ja sosiaalisesti kestäväksi ja vastuulliseksi - elämäkeskeiseksi.

Tämän toteutuminen edellyttää nykyistä laajempaa tietoisuutta ja ihmiskäsitystä, jossa siirrymme nykyisestä ihmis- ja itsekeskeisyydestämme elämäkeskeisyyteen. Tämä meidän on tehtävä, jotta voimme selviytyä meneillään olevista globaaleista ongelmistamme ja estää ihmiskuntaa ajautumasta kaaokseen ja jopa resurssisotiintoistemme kanssa.

Elämäkeskeinen elämäntapa ratkaisee ylikulutuksestamme syntyviä ekologisia ongelmia ja tuottaa meille hyvän ja mielekkään elämän siirtäessään huomiomme kulutuksesta ja ulkoisen korostamisesta elämään ja todellisuuteen, joita elämme todeksi tässä ja nyt, siinä mitä on.

Uusi yhteiskunta ja maailma syntyvät tästä laajemmasta tietoisuudestamme ja elämäkeskeisestä maailmankuvastamme ja ihmiskäsityksestämme luonnollisesti ja siten, että maapallon ekologisia ja ihmisyytemme eettisiä rajoja ei ylitetä.

Laajempi tietoisuus tarkoittaa sitä, että näemme todellisuuden sellaisena kuin se on, emmekä anna omien ajatustemme, uskomuksiemme ja erillisyyden kokemuksemme sitä peittää. Siirrymme erillisyydestä yhteisyyteen, kilpailusta osallisuuteen ja yhdessä tekemiseen.

Uusi aika on uusi alku ihmiskunnalle. 

Mitä mahdollisuuksia ”uusi aika” tarjoaa meille?

Uusi aika tarjoaa meille mahdollisuuden ja uuden tavan nähdä todellisuus, oivaltaa oma itsemme ja elää ja toimia maailmassa ja tavalla, joka haastaa kaiken sen mihin olemme tottuneet ja oppineet. Uusi aika tarjoaa ainakin seuraavia tapoja tutustua näihin:

  • Uusi aika tarjoaa vahvan perustelun sille, miksi meidän tulee nyt tehdä uusia kestäviä elämäntapavalintoja uudelta elämämyönteiseltä perustalta ja miksi ne ovat nyt erityisen tarpeellisia ja välttämättömiä – meidän tulee elää nyt toisin, jotta voimme pelastaa itsemme ja luonnon monimuotoisuuden ja elinvoiman sekä hillitä ilmastonmuutosta.
  • Uusi aika on mahdollisuus tavata muita ”uuden ajan ystäviä”, käydä keskusteluja ja saada vahvistusta ja tukea uuden elämän opetteluun ja elämiseen – se tarjoaa mahdollisuuden ottaa vastuuta tulevaisuudesta ja ”tehdä työtä” sen eteen tavalla, joka sinulle parhaiten sopii, on luontaista ja mielekästä - ja myös yhdessä muiden kanssa.
  • Uusi aika on mielenkiintoinen harrastus ja älyllinen haaste ymmärtää meidän ihmisten ja luomiemme yhteiskuntien perustana olevia maailmankuvia ja arvoja ja niiden luomia kulttuureja, ja sitä miten ne noudattavat tietoisuuden evolutiivisen prosessin lainalaisuuksia ja periaatteita elämän kaikilla tasoilla – se on evolutiivisen elämäntietouden opiskelua ja ymmärtämistä.
  • Uusi aika on tutkimusmatka omaan itseemme ja siihen, miten näemme todellisuuden ja elämän suoraan ilman mielemme luomia uskomuksia – se on itsesi haastamista ihmisyytemme pinnalta syvälle todelliseen yhteiseen olemukseemme asti - samalla voit tutustua ns. nondual-näkemyksiin, idän oppeihin ja filosofioihin ja ymmärtää niiden sanomaa oman avautumisen ja laajentuvan tietoisuuden avulla.
  • Uusi aika tarjoaa meille siis uuden kestävämmän elämäntavan opettelua, mielenkiintoisen uuteen elämäntietouteen keskittyvän harrastuksen, itsesi haastamista pinnalta syvälle asti, uusien samanhenkisten uuden ajan ystävien kohtaamista ja mahdollisuuden ottaa vastuuta tulevaisuudestamme ja tehdä ”työtä” sen eteen. 

    Kaikkea ei varmaankaan pysty eikä kannata tehdä samaan aikaan, joten valitse se mikä itseäsi eniten kiinnostaa – tärkeää on se, että pääset alkuun ”uudessa ajassa”.