Tiedoksi uudesta ajasta kiinnostuneille ja Uuden ajan ystävät -ryhmämme jäsenille

3.10.2019

LYHYESTI:

  • Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos ja luonnontuho ovat tieteellinen tosiasia ja muodostumassa ihmiskunnalle vakavaksi uhaksi
  • Uusi aika tarjoaa tähän ihmiskunnan suurimpaan haasteeseen evolutiivisen ratkaisun – nyt on mentävä eteenpäin kohti elämäkeskeisyyttä kaikilla elämän ilmenemisen tasoilla
  • Jos haluat olla osa tätä uuden ajan ratkaisua, niin haasta itsesi ja tule mukaan uuteen aikaan

LÄHTÖKOHTA

Uuden ajan ja sitä edistämään luotujen Uusi aika -nettisivujemme (joilla olet juuri nyt), Uusi aika -Facebook -sivujemme) ja Uuden ajan ystävät -ryhmämme lähtökohtana on se, että me ihmiset olemme aiheuttaneet omalla toiminnallamme ja elämäntavallamme ilmastonmuutoksen kärjistymisen, lajien 6. sukupuuttoaallon, luonnon ekosysteemien ja monimuotoisuuden heikentymisen ja jopa romahtamisen, merten muoviongelman ja muun luonnon saastumisen ja luontorasituksen, ja joka on nyt muodostumassa uhaksi meille ja koko ihmiskunnalle.

Tämä on tieteellinen fakta, jonka ilmasto- ja luonnontiede sekä YK:n alainen IPCC ovat vahvistaneet ja todentaneet. Lisäksi jo tapahtuneet ja jatkuvasti tapahtuvat luonnon ääri-ilmiöt, kohonnut globaali keskilämpötila ja luonnon monimuotoisuuden ja lajien raju vähentyminen todistavat tästä.

Tulevien vuosikymmenten ennusteet ja arviot ilmaston ja luonnon muutoksista ja niiden vaikutuksista elämäämme ovat luonnollisesti vaihtelevia, mutta suunta on selvä: olemme menossa kovaa vauhtia maailmaan, jossa elinolosuhteet eri puolilla maailmaa heikkenevät rajusti ja tekevät elämisen näillä alueilla mahdottomaksi, jossa ruoantuotanto tulee entistä vaikeammaksi ja uhanalaisemmaksi ja, jossa muut vaikutuksemme luontoon aiheuttavat todennäköisesti sen, että suuri osa maailman ihmisistä kohtaa elämänsä täydellisen kurjistumisen ja ennenaikaisen kuoleman.

Mikäli tätä lähtökohtaa ei syystä tai toisesta hyväksy, niin silloin uusi aika, sivumme ja ryhmämme ei ole oikea paikka olla ja vaikuttaa.

UUSI AIKA

Uusi aika tarjoaa edellä mainittuun ihmiskuntamme suurimpaan haasteeseen oman evolutiivisen ratkaisunsa, jotta täysi kaaos voitaisiin mahdollisesti estää, ja kertoo miten menemällä eteenpäin omassa ja kollektiivisessa tietoisuudessamme ja maailmankuvissa ja omaksumalla elämäkeskeisyyden elämämme ja yhteiskuntiemme perustaksi, tämän olisi mahdollista toteutua.

Uusi aika ja sitä kuvaavat näkemykset ja perustelut perustuvat uuteen luonnolliseen, tietoiseen ja elämäkeskeiseen todellisuus- ja ihmiskäsitykseen, ja jotka ilmenevät evolutiivisena ja holistisena maailmankuvina ja arvoina ja vaikuttavat siihen, miten näemme todellisuuden ja oman itsemme, miten elämme ja toimimme elämässämme ja yhteiskunnassa.

Uuden ajan näkemyksiä ja sen elämäkeskeisyyden perustana olevia elämäyhteisyyttä ja todellisuustietoisuutta on hyvin vaikea syvällisesti ymmärtää ja nähdä nykyisistä itse- ja ihmiskeskeisistä maailmankuvista, arvoista ja todellisuuskäsityksistä käsin.

Vaikka näin on, niin kuitenkin kun tiedostamme tämän, niin voimme olla kiinnostuneita, uteliaita ja valmiita olemaan uuden ajan sanomalle avoin ja perehtyä sen kuvaamaan ratkaisuun. Silloin Uusi aika -nettisivumme ja Uusi aika -Facebook-sivumme ovat oikea paikka olla ja vaikuttaa yhdessä muiden kanssa siihen, että uusi aika toteutuisi ja toisi ratkaisun aikamme suurimpaan haasteeseen.

HAASTA ITSESI

Jotta pääsisimme eteenpäin omassa ja kollektiivisessa tietoisuudessamme ja maailmankuvissa ja löytäisimme elämäkeskeisyyden elämämme perustaksi ja tämän avulla onnistuisimme ratkaisemaan aikamme suurimman haasteen ja olemaan itse siinä osallisena, tulee meidän haastaa oma itsemme, elämäntapamme, uskomuksemme ja näkemyksemme perinpohjaisesti.

Vain jos me itse muutumme ja oivallamme uuden ajan elämäkeskeisyyden, elämäyhteisyyden ja todellisuustietoisuuden elämämme uudeksi perustaksi, voimme löytää uuden elämän ja hyvän ja mielekkään elämäntavan, joka ei enää ole ristiriidassa itsemme, toistemme ja luonnon kanssa. Tämä on haastava tehtävä, joka vaatii rohkeutta, ja joka meidän itsemme on tehtävä, mutta yksin ilman tukea, se on hyvin todennäköisesti vaikeaa ja raskasta.

Uuden ajan ystävät -ryhmämme on auttamassa tässä itsemme haastamisessa luomalla näkemyksiä muutoksesta, sen edellytyksistä ja vaatimuksista. Jos olet tähän itsesi haastamiseen valmis ja avoin, niin Uuden ajan ystävät -ryhmämme on oikea paikka olla ja vaikuttaa yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa.

Me allekirjoittaneet, jotka haluamme edistää uuden ajan näkemyksen ja sen tarjoaman ratkaisun leviämistä ja tunnettuuden laajentumista, olemme tosissamme – ja toivomme, että myös sinä olisit.

Terveisin,

Arto, Lauri ja Timo / Irtiotto ry